9e kyu

Eisen 9e kyu

Exameneisen 9e kyu (Gele strook)

Kihon (Basis)

Alle technieken dienen uitgevoerd te worden vanuit een diepe (technisch goede) basisstand.

De volgende technieken dienen te worden getoond in een volgorde die de examinator bepaald:

Stoten: Oi tsuki Jodan, Oi Tsuki chudan, Gyaku tsuki

Weringen: Age Uke, Uchi uke, Soto uke, Gedan barai, Shuto Uke

Trappen: Mae geri

Standen: Zenkutsu dachi, Kokutsu dachi

Voorbeeld Kihon:

(voorwaarts)      zkd – 5x Oi tsuki jodan

(achterwaarts) zkd – 5x Age uke

(voorwaarts)      zkd – 5x Oi tsuki chudan

(achterwaarts) zkd – 5x Uchi uke

(voorwaarts)      zkd – 5x Oi tsuki chudan

(achterwaarts) zkd – 5x Soto uke

(voorwaarts)      zkd – 5x Mae geri chudan

(achterwaarts) zkd – 5x Gedan barai

(voorwaarts)      zkd – 5x Mae geri chudan

(achterwaarts) kkd – 5x Shuto uke

 

Kata

Taikyoku shodan (correcte vorm, herkenbaar ritme)

Begrippen (moeten uit te leggen of voor te doen zijn)

·         Laten zien wat het verschil is tussen Oi tsuki en Gyaku tsuki.

·         Kunnen gaan staan in de volgende standen: Zenkutsu dachi & kokutsu dachi

·         “Groeten” kunnen voordoen (Haisoku dachi, musubi dachi, seisa, mokuso, mokuso yame, shomen ni rei, sensei ni rei, senpai ni rei, otagai ni rei, kiritsu, rei, naore)

·         Tellen tot 10 in het Japans

 

Kumite (partner wordt bepaald op het examen)

Ippon Kumite: Hidari en Migi

 

Oi tsuki jodan/ Age uke, gyaku tsuki

Oi tsuki chudan/ Uchi uke, gyaku tsuki