6e Kyu

Eisen 6e Kyu (Groene Band)

Exameneisen 6e kyu (groen)

 

Kihon (Basis) 

 

Alle technieken dienen uitgevoerd te worden vanuit een diepe (technisch goede) basisstand.

 

De volgende technieken dienen te worden getoond in een volgorde die de examinator bepaald:

Stoten: Oi tsuki Jodan, Oi Tsuki chudan, Sanbon Tsuki, Sanbon ren tsuki, Gyaku tsuki

Slagtechnieken: Uraken uchi, Yoko empi uchi

Weringen: Age Uke, Uchi uke, Soto uke, Gedan barai, Shuto Uke, Kake uke

Trappen: Mae geri, Yoko geri keage, Yoko geri kekomi, Mawashi geri

Standen: Zenkutsu dachi, Kokutsu dachi, Kiba dachi

Voorbeeld Kihon:

(voorwaarts)      zkd – 5x Oi tsuki jodan

(achterwaarts) zkd – 5x Age uke/ gyaku tsuki

(voorwaarts)      zkd – 5x Oi tsuki chudan

(achterwaarts) zkd – 5x Uchi uke/ gyaku tsuki

(voorwaarts)      zkd – 5x sanbon tsuki

(achterwaarts) zkd – 5x Soto uke/ yoko empi uchi/ gyaku tsuki

(voorwaarts)      zkd – 5x Mae geri chudan

(achterwaarts) zkd – 5x Gedan barai/ uraken uchi

 

Yoko geri keage vanuit kd

Yoko geri kekomi vanuit kd

Mawashi geri vanuit zkd

Serie Traptechnieken

Mae geri chudan/ mae geri jodan

Yoko geri keage vanuit kd

Yoko geri kekomi vanuit kd

Mawashi geri vanuit zkd

 

Serie hidari en migi

(Voorwaarts)    5x sanbon tsuki

(Achterwaarts) Age uke/gyaku tsuki

                          Uchi uke /gyaku tsuki                                 

                          Soto uke/ yoko empi /gyaku tsuki

                          Gedan Barai/gyaku tsuki

                          Shuto uke (kkd) Nukite (chud.)

 

 

Kata

Heian Shodan

Heian Nidan

Heian Sandan

 

Begrippen (moeten uit te leggen of voor te doen zijn)

Hiki ashi, Fumi komi, empi uchi, kake uke

 

Kumite

Ippon kumite: Hidari en migi/ Ura en Omote

Oi tsuki jodan/ Age uke, gyaku tsuki of Jodan shuto uchi

Oi tsuki chudan/ Uchi, gyaku tsuki  of soto uke, yoko empi uchi gyaku tsuki

Mae geri/ Gedan Barai, gyaku tsuki of kake uke

 

Sanbon Kumite:

Oi tsuki jodan, oi tsuki chudan, mae geri / Age uke, uchi uke, gedan barai + tegenaanval naar keuze

Oi tsuki jodan, oi tsuki chudan, mae geri/ Age uke, soto uke, gedan barai (1 kant) + tegenaanval naar keuze

Oi tsuki jodan, oi tsuki chudan, mae geri/ Age uke, uchi, kake uke (1 kant) + tegenaanval naar keuze.