4e Kyu

Eisen 4e Kyu (Paarse Band)

Exameneisen 4e kyu (paars)
Kihon (Basis)
Alle technieken dienen uitgevoerd te worden vanuit een diepe (technisch goede) basisstand.
(voorwaarts)      zkd – 5 * Oi tsuki jodan
(achterwaarts) zkd – 5 * Age uke/ gyaku tsuki
(voorwaarts)      zkd – 5 * Oi tsuki chudan
(achterwaarts) zkd – 5 * Uchi uke/ kizame tsuki/ gyaku tsuki
(voorwaarts)      zkd – 5 * Sanbon tsuki
(achterwaarts) zkd – 5 * Soto ukExameneisen 4e kyu (paars) 

Kihon (Basis) 

Alle technieken dienen uitgevoerd te worden vanuit een diepe (technisch goede) basisstand. 

De volgende technieken dienen te worden getoond in een volgorde die de examinator bepaald: 

Stoten: Oi tsuki Jodan, Oi Tsuki chudan, Kizame tsuki Sanbon Tsuki, Sanbon ren tsuki, Gyaku tsuki Slagtechnieken: Uraken uchi, Yoko empi uchi, Shuto uchi, Mawashi empi uchi, Kizame mae geri, Teisho, Haito uchi 

Weringen: Age Uke, Uchi uke, Soto uke, Gedan barai, Shuto Uke, Kake uke, Juji Uke, Kakiwake uke, shuto barai, Ude uke 

Trappen: Mae geri, Yoko geri keage, Yoko geri kekomi, Mawashi geri, Kizame Geri, Ushiro Geri, Ura mawashi geri, Mikatsuki geri 

Standen: Zenkutsu dachi, Kokutsu dachi, Kiba dachi, Kosa dachi, Neko ashi dachi 

(vw) zkd – 5x Oi tsuki jodan 

(aw) zkd – 5x Age uke/ gyaku tsuki 

(vw) zkd – 5x Oi tsuki chudan 

(aw zkd – 5x Uchi uke/ kizame tsuki/ gyaku tsuki (vw) zkd – 5x Sanbon tsuki 

(aw) zkd – 5x Soto uke/ yoko empi uchi/uraken uchi / gyaku tsuki 

(vw) zkd – 5x Mae geri chudan 

(aw) zkd – 5x Gedan barai/ uraken uchi (vw) zkd – 5x Teisho 

(aw) kkd – 5x Shuto uke/ kizame geri/ nukite 

Combinaties met slagtechnieken 

(vw) kkd 5x morote uchi uke 

(aw) kkd 5x kake uke, g nukite 

(vw) zkd 5x juji uke 

(aw) kkd 5x kakiwake uke 

(vw) kkd 5x shuto uke, zkd gyaku tsuki (aw) kkd 5x uchi uke, kagi tsuki 

Serie hidari en migi 

(Vw) zkd - 5x sanbon tsuki 

(Aw) zkd – Age uke/gyaku tsuki 

(Aw) Uchi uke /kizame tsuki/ gyaku tsuki (Aw) Soto uke/ yoko empi /uraken uchi /gyaku tsuki

(Aw) Gedan Barai/uraken (jod.)/ gyaku tsuki (Aw) Shuto uke (kkd)/ Kizame geri/ Nukite (keel) 

5x Yoko geri keage vanuit kd 

5x Yoko geri kekomi vanuit kd 

5x Mawashi geri vanuit zkd 

5x Ushiro geri vanuit zkd (2 tellen) 

Serie Traptechnieken 

Kizame geri/ Kizame tsuki/ Mae geri 

Mae geri chudan/ jodan 

Yoko geri keage, yoko geri kekomi vanuit kd Mawashi geri, Ura mawashi geri vanuit zkd 

Combinatie met nieuwe elementen 

(vw) kosa dachi; juji uke 

(aw) zkd; ude uke,gyaku teisho, nukite (vw) vanuit zkd naar kd; mikatsuki geri met mawashi empi uchi, stap uit naar kamae 

(vw) zkd; oi tsuki, gyaku tsuki 

(aw) nad; soto uke, shuto uchi, gyaku haito uchi 

terug naar kamae
Kata 

Heian Shodan 

Heian Nidan 

Heian Sandan 

Heian Yondan 

Heian Godan

Begrippen (moeten uit te leggen of voor te doen zijn) * Volwassenen 

Alle begrippen van de vorige examens dienen bekend te zijn 

Kagi Tsuki, Manji Uke, Neko Ashi Dachi, Haito uchi 

Kumite 

Ippon kumite: Hidari en migi 

Oi tsuki jodan/ Age uke, gyaku tsuki of Jodan shuto uchi 

Oi tsuki chudan/ Uchi uke, gyaku tsuki of Uchi uke/ kizame tsuki/ Gyaku tsuki Oi tsuki chudan/ Soto uke, yoko empi uchi/ Uraken/ gyaku tsuki 

Oi tsuki chudan/ Shuto uke/ Kizame mae geri/ nukite 

Mae geri/ Gedan Barai, gyaku tsuki of jodan uraken uchi 

Mawashi geri/ Uchi uke of ude uke, gyaku haito uchi 

Sanbon Kumite: 

Oi tsuki jodan, oi tsuki chudan, mae geri / Age uke, uchi uke, gedan barai + tegenaanval naar keuze Oi tsuki jodan, oi tsuki chudan, mae geri/ Age uke, soto uke, gedan barai (1 kant) + tegenaanval naar keuze 

Oi tsuki jodan, oi tsuki chudan, mae geri/ Age uke, uchi, kake uke (kkd) (1 kant) + tegenaanval naar keuze. 

Karate Jitsu: 

Oi tsuki jodan 

Oi tsuki chudan 

Mae geri 

Mawashi geri

Bedreiging met stilstaand mes 

Pakking aan de pols 

Pakking aan de jas
1e kolom: Op alle aanvallen dient de kandidaat verschillende richtingen van verplaatsingen te laten zien. Een logische en adequate blokkering en tegenaanval te maken, waarbij het uitschakelen van de tegenstander centraal staat. 

2e kolom: Op alle aanvallen staat veiligheid van jezelf voorop, een logische atemi waza volgt en een take down/ controlerende klem sluiten de combinatie af. 

Bunkai 

De kandidaat moet de kata’s kunnen uitleggen aan de hand van voorbeelden met een partner. Het gaat om de helft van één van de onderstaand genoemde kata’s, naar keuze van de Sensei. 

Heian Shodan 

Heian Nidan 

Heian Sandan