1e Kyu

Eisen 1e Kyu (3e Bruine Band)

Exameneisen 1e kyu (bruin) 

Kihon (Basis) 

Alle technieken dienen uitgevoerd te worden vanuit een diepe (technisch goede) basisstand. Het verschil in 2e en 1e kyu moet zichtbaar zijn in de afwerking van de technieken. 

De volgende technieken dienen te worden getoond in een volgorde die de examinator bepaald: 

Stoten: Oi tsuki Jodan, Oi Tsuki chudan, Kizame tsuki Sanbon Tsuki, Sanbon ren tsuki, Gyaku tsuki, Kagi Tsuki 

Slagtechnieken: Uraken uchi, Yoko empi uchi, Shuto uchi, Mawashi empi uchi, Kizame mae geri, Teisho, Haito uchi 

Weringen: Age Uke, Uchi uke, Soto uke, Gedan barai, Shuto Uke, Kake uke, Juji Uke, Kakiwake uke, shuto barai, Ude uke 

Trappen: Mae geri, Yoko geri keage, Yoko geri kekomi, Mawashi geri, Kizame Geri, Ushiro Geri, Ura mawashi geri, Mikatsuki geri 

Standen: Zenkutsu dachi, Kokutsu dachi, Kiba dachi, Kosa dachi, Neko ashi dachi 

(vw) zkd – 5x Oi tsuki jodan 

(aw) zkd – 5x Age uke/ gyaku tsuki 

(vw) zkd – 5x Oi tsuki chudan 

(aw zkd – 5x Uchi uke/ kizame tsuki/ gyaku tsuki (vw) zkd – 5x Sanbon tsuki 

(aw) zkd – 5x Soto uke/ yoko empi uchi/uraken uchi / gyaku tsuki 

(vw) zkd – 5x Mae geri chudan 

(aw) zkd – 5x Gedan barai/ uraken uchi (vw) zkd – 5x Teisho 

(aw) kkd – 5x Shuto uke/ kizame geri/ nukite 

Combinaties met slagtechnieken 

(vw) kkd 5x morote uchi uke 

(aw) kkd 5x kake uke, shuto uchi (zkd), g nukite (vw) kkd 5x juji uke chudan/ jodan 

(aw) kkd 5x kakiwake uke, mae geri 

(vw) kkd 5x shuto uke, gyaku tsuki 

(aw) kkd 5x uchi uke, kizame mae geri, kagi tsuki 

Serie hidari en migi 

(Vw) zkd - 5x sanbon tsuki 

(Aw) zkd – Age uke/gyaku tsuki 

(Aw) Uchi uke /kizame tsuki/ gyaku tsuki (Aw) Soto uke/ yoko empi /uraken uchi /gyaku tsuki

(Aw) Gedan Barai/uraken (jod.)/ gyaku tsuki (Aw) Shuto uke (kkd)/ Kizame geri/ Nukite (keel) 

5x Yoko geri keage vanuit kd 

5x Yoko geri kekomi vanuit kd 

5x Mawashi geri vanuit zkd 

5x Ushiro geri vanuit zkd (2 tellen) 

Serie Traptechnieken 

Kizame geri/ Kizame tsuki/ Mae geri 

Mae geri chudan/ jodan 

Yoko geri keage, yoko geri kekomi vanuit kd Mawashi geri, Ura mawashi geri vanuit zkd 

Combinatie voorbereiding 1e dan 

(vw) Oi tsuki jodan, gyaku tsuki 

(aw) Age uke, soto uke 

(vw) Mawashi geri, uraken uchi, gyaku tsuki 

(vw) Mae geri, jun tsuki 

(aw) Gedan barai, uchi uke 

(vw) Ushiro geri, uraken uchi, gyaku tsuki
Kata 

Heian Shodan Heian Yondan Bassai Dai Meikyo * Volwassenen Heian Nidan Heian Godan Kanku Dai Wankan * Volwassenen Heian Sandan Tekki Shodan Jion

Begrippen (moeten uit te leggen of voor te doen zijn) * Volwassenen 

Alle begrippen van de vorige examens dienen bekend te zijn 

Ryo ude mawashi uke, tsurumashi dachi 

Kumite 

Juyi Ippon kumite: Hidari en migi 

Oi tsuki jodan/ Age uke, gyaku teisho 

Oi tsuki chudan/ Soto uke, mawashi geri 

Mae geri/ Gedan Barai, gyaku shuto uchi 

Mawashi geri/ Uchi uke of ude uke, gyaku tsuki 

Sanbon Kumite: 

Oi tsuki jodan, oi tsuki chudan, mae geri / Age uke, uchi uke, gedan barai + tegenaanval naar keuze Oi tsuki jodan, oi tsuki chudan, mae geri/ Age uke, soto uke, gedan barai (1 kant) + tegenaanval naar keuze 

Oi tsuki jodan, oi tsuki chudan, mae geri/ Gyaku age uke, soto uke, sukui uke (kkd) (1 kant) + tegenaanval naar keuze. 

Karate Jitsu: 

Oi tsuki jodan 

Oi tsuki chudan 

Mae geri 

Mawashi geri 

Yoko Geri 

Ushiro Geri

Bedreiging met stilstaand mes 

Messteek van boven 

Messteek naar de buik 

Diagonale messteek naar de nek 

Pakking aan de pols 2x (geashi en mawashi) Pakking aan de jas 2x (geashi en mawashi) Pakking nek
1e kolom: Op alle aanvallen dient de kandidaat verschillende richtingen van verplaatsingen te laten zien. Een logische en adequate blokkering en tegenaanval te maken, waarbij het uitschakelen van de tegenstander centraal staat. 

2e kolom: Op alle aanvallen staat veiligheid van jezelf voorop, een logische atemi waza volgt en een take down/ controlerende klem sluiten de combinatie af. 

Bunkai 

De kandidaat moet de kata’s kunnen uitleggen aan de hand van voorbeelden met een partner. Het gaat om één van de onderstaand genoemde volledige kata’s, naar keuze van de Sensei. 

Heian Shodan 

Heian Nidan 

Heian Sandan 

Heian Yondan 

Heian Godan