1e Kyu

Eisen 1e Kyu (3e Bruine Band)

Exameneisen 1e kyu (bruin 3)
Kihon (Basis)
Alle technieken dienen uitgevoerd te worden vanuit een diepe (technisch goede) basisstand.
Let op duidelijke kime is nu aanwezig!!!
(voorwaarts)      zkd – sanbon tsuki (5 keer)
(achterwaarts) zkd – age uke, mae geri  (5 keer)
(voorwaarts)      zkd – mawashi geri jodan (5 keer)
(achterwaarts)  kkd, zkd – shuto uke, haito uchi (5 keer)
(voorwaarts)      zkd – mae geri, ren geri (3 keer) 
(achterwaarts)  zkd – mae geri, ren geri (3 keer)
(zijwaarts)          kd – yoko geri keage (handen in kamae te) (3 keer)
(zijwaarts)          kd – Yoko geri kekomi (handen in de zij) (3 keer)
(voorwaarts)      zkd -  yama tsuki, sluit vw aan door hsd (heisoku dachi).
(achterwaarts)  zkd – nagashi uke, uraken uchi
(voorwaarts)      zkd – 5 * Oi tsuki jodan
(achterwaarts) zkd – 5 * Age uke/ gyaku tsuki
(voorwaarts)      zkd – 5 * Oi tsuki chudan
(achterwaarts) zkd – 5 * Uchi uke/ kizame tsuki/ gyaku tsuki
(voorwaarts)      zkd – 5 * Sanbon tsuki
(achterwaarts) zkd – 5 * Soto uke/ yoko empi uchi/uraken / gyaku tsuki
(voorwaarts)      zkd – 5 * Mae geri chudan
(achterwaarts) zkd – 5 * Gedan barai/ uraken uchi
(voorwaarts)      zkd – 5 * Mawashi Geri Chudan
(achterwaarts) kkd – 5 * Kake uke/ kizame/ geri nukite
 
Serie hidari en migi
Voorwaarts                        5 * sanbon tsuki
Achterwaarts                     Age uke/gyaku tsuki
                                               Uchi uke /kizame tsuki/ gyaku tsuki                                     
                                               Soto uke/ yoko empi /uraken /gyaku tsuki
                                               Gedan Barai/uraken (jod.)/ gyaku tsuki
                                               Kake uke (kkd)/ Kizame geri/ Nukite (chud.)
Yoko geri keage vanuit kd
Yoko geri kekomi vanuit kd
Mawashi geri vanuit zkd
Ushiro geri
Serie Slagtechnieken (3 keer)
Otoshi uraken uchi (stilstaand eindpunt)
Yoko empi uchi
Gyaku shuto uchi
Otoshi ude uchi
Serie Traptechnieken (3 keer)
Kizame geri/ Kizame tsuki/ Mae geri
Mae geri chudan/ jodan
Yoko geri keage vanuit kd
Yoko geri kekomi vanuit kd
Mawashi geri vanuit zkd
Ushiro geri
Ura mawashi geri
 
Kata
Tekki Shodan   
Bassai Dai
Kanku Dai
Jion
 
 
 
 
Begrippen (moeten uit te leggen of voor te doen zijn)

  • Begrippen genoemd bij 3e en 2e kyu graad dienen bekend te zijn
  • Lichaamà volledig
  • Alle 36 pijnpunten volgens bubishi
  • Yama tsuki, shotei uke, sukui uke
  • Wapens à ippon nukite, washide
  • Kake te
  • Sanchin Dachi, Fudo Dachi, Shiko Dachi, Renoji Dachi, Teji dachi
 
Kumite
Ippon kumite: Hidari en migi/ Ura en Omote
De examenkandidaat kan een passende wering en tegenaanval maken op de volgende aanvallen:
Oi tsuki jodan,
Oi tsuki chudan,
 mae geri,
mawashi geri,
yoko geri,
ushiro geri
Er wordt gelet op verplaatsingen naar de juiste richtingen, evenals de stand na de verplaatsing, counters, verplaatsingen, standen en technieken dienen correct, logisch en adequaat te worden getoond.
Jiyu ippon Kumite
De examenkandidaat kan een passende wering en tegenaanval maken op de volgende aanvallen:
Oi tsuki jodan,
Oi tsuki chudan,
Mae geri,
Mawashi geri
Yoko Geri
Ura Mawashi geri
Ushiro Geri
Tijdens de jiyu ippon kumite starten seme en uke op 3 meter van elkaar. Er is sprake van een realistische opbouw in de aanval, het geheel moet technisch op 1e kyu niveau worden uitgevoerd.
 
Tameshiwara
Er bestaat de mogelijkheid tot het testen van snelheid en kracht bij twijfel van de hoeveelheid kime binnen de technieken. Een tameshiwara biedt dan de uitkomst. Dit onderdeel is niet een vast onderdeel en is naar keuze van de examinator uit te voeren.
 
Oyo Bunkai
Heian Shodan                   Tekki Shodan
Heian Nidan                     Bassai Dai
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan
 * alle aandachtspunten uit vorige examens worden geacht bekend te zijn (etiquette bij kata, bunkai, kumite, ed.)